You are here

Werkgelegenheid voor jongeren

Kloof tussen vraag en aanbod van vaardigheden
Jeugdwerkloosheid is een wereldwijd probleem, met name in ontwikkelingslanden. Een van de redenen daarvan is dat de vaardigheden die op school worden geleerd niet aansluiten bij de vraag op de arbeidsmarkt. PUM helpt deze kloof te dichten.

Beroepsopleiding
We werken met senior experts die beschikken over ruime ervaring in het aanpassen van programma's in het beroepsonderwijs om te voldoen aan de vraag van bedrijven. We hebben met succes gewerkt met meer dan 30 scholen, hetgeen leidde tot de volgende resultaten:

  • gediplomeerden die beter zijn toegerust om te voldoen aan de behoeften van ondernemers, zodat ze sneller een baan vinden
  • bedrijven die minder problemen hebben met het vinden van geschoolde werknemers
  • instellingen voor beroepsopleidingen die geavanceerde onderwijsmethoden en lesprogramma's hebben ingevoerd, hetgeen resulteert in een betere aansluiting op de markt, verbeterde didactische vaardigheden van het personeel en een verhoogde efficiëntie van de schoolleiding.  

Jong ondernemerschap
We werken ook nauw samen met incubators en accelerators  met als doel hun dienstverlening aan jonge ondernemers te verbeteren. Onze senior experts hebben hun eigen bedrijf gerund, hebben de meeste valkuilen zelf ervaren en zijn gedreven om jonge mensen te motiveren om betere ondernemers te worden.

Making Africa Work
Samen met onze partner Africa in Motion voeren wij in 2017 een nieuw programma uit: Making Africa Work. Dit programma is gericht op het creëren van nieuwe bedrijvigheid in Ghana, Kenia, Marokko, Rwanda en Sierra Leone. We ondersteunen ondernemers in Nederland die kansen zien in die landen door hen te koppelen aan een ervaren coach en interessante netwerken ter plaatse, o.a. via de diapora gemeenschappen in Nederland. Bent u ondernemer en heeft u een interessant plan voor één van bovengenoemde landen maar is het nog niet gelukt dit uit te werken in een goed business plan? Ga dan naar http://www.makingafricawork.org om u aan te melden.

Werk samen met ons
We zijn op zoek naar ontwikkelingsconsultants en NGO's die programma's voor jeugdwerkgelegenheid uitvoeren of ontwikkelen. PUM kan als onderaannemer of dienstverlener expertise op het gebied van techniek en training inbrengen. Bent u geïnteresseerd in samenwerking met ons, stuur uw bericht dan naar businessdevelopment@pum.nl