You are here

Technische ondersteuning bij impact investering

Veel kleine en middelgrote ondernemingen hebben een fragiele balans, een zwak bestuur of inefficiënte processen. Om die reden worden ze vaak over het hoofd gezien door financiële instellingen. PUM speelt een cruciale rol in het versterken van de zakelijke vaardigheden van kleine en middelgrote ondernemingen, zodat ze solide worden en de risico’s in hun profielen tegenover impact investeerders worden weggenomen.

Risico's SME profielen wegnemen
Voor impact investeerders die geen in-house technische assistentie bieden is PUM een goed alternatief. We werken al meer dan 35 jaar samen met KMO's in ontwikkelingslanden en bieden het volgende:

  • Technische bijstand van tevoren om een mogelijke deelneming te verkrijgen
  • Operationele due diligence om bij te dragen aan het proces van risicobeoordeling
  • Technische bijstand tijdens de investeringsperiode om de bedrijfsprocessen en competenties van KMO's te versterken, en de risico's in hun profielen tegenover kredietverstrekkers weg te nemen 

Onze steun leidt tot duurzame veranderingen in de prestaties van een onderneming en vervolgens tot toegang tot kapitaal voor de ondernemer.
 
Contact
Als u de kwaliteit van uw KMO-portefeuille wenst te versterken, kunt u contact opnemen met Pedro Eikelenboom van de business development afdeling van PUM: pedro.eikelenboom@pum.nl