You are here

Incubatorprogramma

  

PROFESSIONELE INCUBATOREN, STERKERE START-UPS
Waar de typische PUM-klanten mkb’ers zijn die al enige tijd zakelijk actief zijn, dragen we met ons Incubatorprogramma bij aan het creëren van nieuwe ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf. Wereldwijd maken jongeren tot 40% van alle werklozen uit. Bijna 90% van de jongere wereldbevolking woont zich in ontwikkelingslanden. Het is opvallend dat het merendeel daarvan na hun schoolverlaten in de informele economie terechtkomt, terwijl er ook een groot aantal emigreert, op zoek naar betere kansen elders. Uit onderzoeken blijkt dat een gebrek aan behoorlijke werkgelegenheid een belangrijke reden is om te emigreren. Ondernemerschap is een belangrijke stimulans voor duurzame ontwikkeling. Het midden- en kleinbedrijf is de ruggengraat van duurzame economische ontwikkeling en een katalysator voor innovatie, het scheppen van werkgelegenheid en groei. Het midden- en kleinbedrijf genereert niet alleen economische voordelen maar speelt ook een belangrijke rol bij het bieden van oplossingen voor maatschappelijke en ontwikkelingsproblemen, zoals armoede, voedselonzekerheid, genderproblematieken en het afnemen van maatschappelijke macht, evenals bij het bevorderen van de groei van een groene economie.  Veel overheden erkennen de noodzaak startups te ondersteunen en programma's in te stellen om ondernemerschap te stimuleren.

INCUBATOREN

Volgens een breed aanvaarde internationale definitie is een incubator: “een organisatie die een incubatieproces uitvoert om de versnelde groei van hoogwaardige startups naar succesvolle ondernemingen mogelijk te maken door de inzet van een geïntegreerd pakket aan diensten zoals werkplekdiensten, cultuurgerichte coaching, bedrijfsplanning, toegang tot kapitaal en een bedrijfsnetwerk etc.”

Incubatoren, ook wel startupclusters of acceleratoren, genoemd zijn (kunstmatige) ‘broedplaatsen’. Synoniemen: startup-center, accelerator, innovatielab, innovatie-hub etc. Incubatoren worden meestal gestart door organisaties als universiteiten, kamers van koophandel, particuliere organisaties, beleggingsfondsen, lokale overheden.

BENADERING
Met onze diensten bieden wij assistentie bij het opzetten en leiden van een incubator, maar het draaien van projecten voor de individuele startups die uit de incubator voortkomen is ook mogelijk.

 

Naast een pool van experts met veel ervaring met het opzetten en leiden van incubatoren en het ondersteunen van startups, hebben wij een PUM-benadering met workshops, trainingen, presentaties en checklists beschikbaar die we, op de lokale omgeving afgestemd, in het incubatorcenter gaan implementeren. We trainen en begeleiden de medewerkers bij de incubator via het train-de-trainer concept.

We werken twee tot drie jaar samen met het incubatorcenter om zo een volledig functionerende incubator met continuïteit te realiseren, die na de aanvangsperiode duurzaam en zelffinancierend is. Zo kan de incubator nog vele jaren lang nieuwe ondernemingen tot stand brengen.

Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen doen? Neem dan contact met ons op.

U vindt nadere informatie door op de knoppen aan de rechterkant van deze pagina te klikken.